தொழிலதிபர்கள்

leon

Mr. S. Selvan Leon

Managing Director

Oxford Industries

Chennai

kennedy

Mr. G. Kennedy

Proprietor

Venlily Polymers

Chennai